Ieder jaar ligt er weer een nieuwe, met zorg gemaakte schoolkeuzegids voor ouders en aankomende VO-leerlingen klaar. U krijgt hiermee een goed beeld van de verschillende middelbare scholen in de regio Nijmegen. Niet alleen komen de ligging en de opleidingsniveaus aan bod, maar ook proberen scholen iets van de sfeer en het beleid op school over te brengen.

De open dagen en contactgegevens staan overzichtelijk bij iedere school vermeld. We hopen dat u met deze gids binnen bereik een goede keuze kunt maken voor het vervolg van de opleiding van uw kind.

De gids wordt ieder jaar eind november verzonden aan alle basisscholen in de grote regio. Alle leerlingen uit groep 8 krijgen een gids. Leerlingen uit groep 7 krijgen een flyer met informatie over de open dagen.


Klik hieronder op de omslag om de gids als flipbook te bekijken:


Heeft u geen exemplaar ontvangen en wilt u toch een papieren exemplaar van de schoolkeuzegids, dan kunt u deze ophalen op een van onderstaande adressen:

  • Stadswinkel / Open Huis gemeente Nijmegen, Mariënburg (centrum)
  • Steunpunt Stadswinkel in Dukenburg - Meijhorst (beperkte openingstijden)
  • Receptie gemeentehuis Heumen in Malden
  • Gemeentehuis Druten
  • Gemeente Beuningen afdeling onderwijs

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau Routine, via e-mail secretariaat@routine-nijmegen.nl of tel. 024‑3555503.